นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บาธ แอนด์ บลูม มีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีสภาพสมบูรณ์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่าน หากมีกรณีใดที่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีการใช้งานหรือเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Customer Services ได้ที่ https://www.bathandbloomonline.com/frontend/path/contact หรือส่งอีเมล มาที่ contact@bathandbloom.com

โดยกรุณาระบุข้อมูลการสั่งซื้อประกอบไปด้วย
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ
3. เลขคำสั่งซื้อ
4. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน
5. เหตุผลในการคืนสินค้า

บาธ แอนด์ บลูม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่ท่านต้องการคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไปเบื้องต้น