นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.bathandbloomonline.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

www.bathandbloomonline.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และวิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับสินค้าและ/หรือบริการ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com จัดเก็บ
เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และการลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Name-Surname)
 • อีเมลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Email Address)
 • ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์และบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้นหรือระบบสร้างให้อัตโนมัติและรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Billing and/or delivery Address)
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Telephone Number)
 • วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Date of birth)
 • หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (ID Card Number)
 • ภาพถ่ายบุคคล, รูปภาพ และวิดีโอของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Photographs, pictures and video) 
 • ประวัติการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลการชำระเงินหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สนใจ
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจในการกดรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากเรา, รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา, ผู้ให้บริการของเราและบุคคลภายนอก
 • การตั้งค่าส่วนบุคคลรวมถึงรายการสิ่งของที่อยากได้ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งการตั้งค่าการตลาดและคุกกี้
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์และปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชันและระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ตัวระบุอุปกรณ์, หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ประเภทของเบราว์เซอร์และพฤติกรรมการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์, บันทึกภาพและเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น เมื่อท่านเข้าใช้บริการ     ของบริษัทฯ หรือติดต่อ ณ สถานที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่าง ในหัวข้อ “ท่านจะติดต่อ www.bathandbloomonline.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร” อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม, ใช้, แบ่งปันหรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้น อาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com
เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม
เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com มีการใช้งานซอฟท์แวร์และบริการจากบุคคลที่สามสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Tag Manager
 • Google Ads Conversion API
 • LINE Tag
 • Tiktok Pixel
 • Twitter Pixel
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded
 • Vimeo Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย  

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ได้จากหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมดได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่าเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย
อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอกที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาการยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สามตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ www.bathandbloomonline.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม, ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จำกัด
Office: ชั้น 12A. อาคารเมอร์คิวรี่, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทร. +662-639-3610
Email: contact@bathandbloom.com
Line: @bathandbloom
Facebook: bathandbloomthailand

จัดทำนโยบายโดย Bath & Bloom (www.bathandbloomonline.com)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com

คุกกี้ คือ อะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้
คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ www.bathandbloomonline.com ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์และฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ได้

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานและปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และอาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และอาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์
ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ www.bathandbloomonline.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะติดต่อ www.bathandbloomonline.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม, ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จำกัด
Office: ชั้น 12A. อาคารเมอร์คิวรี่, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทร. +662-639-3610
Email: contact@bathandbloom.com
Line: @bathandbloom
Facebook: bathandbloomthailand

จัดทำนโยบายโดย Bath & Bloom (www.bathandbloomonline.com)