ข้อมูลการติดต่อ

  • บาธ แอนด์ บลูม คอร์ปอเรท ออฟฟิศ
  • ห้อง 12A02 , ชั้น 12A , อาคารเมอคิวรี่ ถนน เพลิตจิต , แขวง ลุมพินี , เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
  • เวลาทำการ :9:00 น. - 18:00 น. / วันจันทร์ - วันศุกร์
  • เบอร์โทรศัพท์ :+662 6393610
  • เบอร์โทรสาร :+662 6393624
  • อีเมล์ :contact@bathandbloom.com

บริการลูกค้า

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

หัวเรื่อง

ข้อความ